Lidmaatschap

Grondeigenaren zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen aan Vereniging BT A12.

Deze bijdrage is vastgesteld door Gemeente Ede. Als de eigenaar (niet zijnde gebruiker) zijn betaalverplichting aan BT A12 in overleg (dus met instemming van de gebruiker) doorzet naar de gebruiker, blijft de eigenaar wel aansprakelijk voor betaling, mocht de gebruiker zijn verplichting om welke reden dan ook, niet nakomen.

In voorkomende gevallen kan een gebruiker ook vrijwillig lid worden van BT A12, bijvoorbeeld een huurder in een bedrijfsverzamelgebouw. U kunt zich dan aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (link doorklikken).

Graag onderstaand formulier zo volledig mogelijk invullen en retourneren aan het secretariaat van de vereniging: